Báo giá dịch vụ thay kính cửa tại quận Phú Nhuận tiết kiệm 20%

Bảng báo giá chi tiết dịch vụ thay kính cửa tại quận Phú Nhuận của Thanh Phong

Báo giá dịch vụ thay kính cửa tại quận Phú Nhuận tiết kiệm 20%

Báo giá dịch vụ thay kính cửa tại quận Phú Nhuận tiết kiệm 20%

Bảng giá dịch vụ thợ thay kính cửa tại quận Phú Nhuận của Thanh Phong

Hạng mục thay kính cửa bị vỡ tại quận Phú Nhuận

Đơn vị Đơn giá vnd/m²
✅ Đơn giá thay kính cửa gỗ M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thay kính cửa sắt M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thay kính cửa nhôm M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Pma M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Việt Pháp M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Hyundai M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm hệ thủy lực M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa hệ nhôm thường giá rẻ M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính vách nhôm kính mặt dựng M2 Liên hệ

Bảng giá dịch vụ thợ thay kính cửa nhôm kính xingfa cao cấp tại quận Phú Nhuận của Thanh Phong

Hạng mục thay kính cửa nhôm kính xingfa tại quận Phú Nhuận

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  1.550.000 – 1.750.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ 1.750.000 – 1.750.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ   800.000 –  800.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2 1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  700.000 – 700.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ  550.000 – 550.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở hất, nhôm kính xingfa (mở lật) Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
✅ Vách nhôm kính xingfa Nhôm Xingfa hệ 55 nhôm kính Quảng Đông M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ thay kính cửa nhôm kính Huyndai tại quận Phú Nhuận của Thanh Phong

Hạng mục thay kính cửa nhôm kính Huyndai tại quận Phú Nhuận

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2 1.700.000 -1.700.000
Nhôm Huyndai hệ 100 M2 1.650.000 -1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  1.750.000 – 1.750.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2 1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ 800.000 – 800.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ 450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  700.000 – 700.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2  1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ  550.000 – 550.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở hất, nhôm kính Huyndai (mở lật) Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
✅ Vách nhôm kính Huyndai Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ thay kính cửa Việt Pháp tại quận Phú Nhuận của Thanh Phong

Hạng mục thay kính cửa nhôm kính Việt Pháp tại quận Phú Nhuận

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 450 M2 1.250.000 – 1.250.000
Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ   900.000 – 900.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ 200.000 – 200.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 350.000 – 350.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở trượt (lùa)
nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh
Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở hất nhôm kính Việt Pháp (mở lật) Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   250.000 – 250.000
✅ Đơn giá thợ thay kính vách nhôm kính Việt Pháp Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 900.000 –  900.000

Lưu Ý: =>> Đơn giá thợ thay kính cửa tại quận Phú Nhuận của Thanh Phong trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0901.742.092 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất!

Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá thay kính cửa tại quận Phú Nhuận

  • Điện thoại: 0901.742.092
  • Địa chỉ: Chi nhánh tại quận Phú Nhuận
  • Website: suachuanhathanhphong.com
  • Mail: suachuanhathanhphong@gmail.com

Tham khảo các dịch vụ liên quan thợ thay kính cửa tại quận Phú Nhuận

Rate this post
Tác giả

Thanh Phong là tác giả viết bài content cho trang web suachuanhathanhphong.com. Trang web viết về xây dựng, Thiết kế, Nội thất, Sửa chữa nhà, Sơn nhà, Chống thấm, Chống dột, Mái tôn, Thạch cao, Nhôm kính, Điện nước, Máy bơm, Thông tắc...

Thẻ liên quan :


Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904991912 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 2

0912655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 3

0906700438 - Mr. Phong

Tư Vấn Tại Quận 4

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 5

0904744975 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 6

0825281514 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 7

0908648509 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 8

0932498685 - Mr. Thông

Tư Vấn Tại Quận 9

0903181486 - Mr. Dương

Tư Vấn Tại Quận 10

0904706588 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận 11

0901742092 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 12

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0904712881 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904942786 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Phước

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0904997692 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0835748593 - Mr. Hoàng

Tư Vấn Tại Quận Bình Tân

0904985685 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thái