Báo giá thay kính cửa bị vỡ tại nhà TPHCM tiết kiệm 20% chi phí

Thay kính cửa bị vỡ chuyên nghiệp, nhanh chóng, giá rẻ

Biết làm thế nào để xóa bỏ hoàn toàn và thay cửa kính ra vào bị vỡ sẽ giúp bạn tiết kiệm không chỉ thời gian, tiền bạc. Mà còn tiết kiệm công sức, thậm chí gây chấn thương do mảnh kính vỡ gây ra.

Loại bỏ và thay mới kính cửa ra vào không phải là khó khăn. Tuy nhiên, bạn phải có kiến thức và kỹ năng. Để hoàn thành công việc một cách chính xác. Bài viết này của chuyên gia sửa chữa kính Thanh Phong sẽ hướng dẫn bạn làm thể nào để loại bỏ và thay mới kính cửa.

Bảng báo giá chi tiết dịch vụ thay kính cửa tại TPHCM của Thanh Phong

Bảng giá dịch vụ thợ thay kính cửa tại TPHCM của Thanh Phong

Hạng mục thay kính cửa bị vỡ tại TPHCM

Đơn vị Đơn giá vnd/m²
✅ Đơn giá thay kính cửa gỗ M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thay kính cửa sắt M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thay kính cửa nhôm M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Pma M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Việt Pháp M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm Hyundai M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm hệ thủy lực M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa hệ nhôm thường giá rẻ M2 Liên hệ
✅ Đơn giá thợ thay kính vách nhôm kính mặt dựng M2 Liên hệ

Bảng giá dịch vụ thợ thay kính cửa nhôm kính xingfa cao cấp tại TPHCM của Thanh Phong

Hạng mục thay kính cửa nhôm kính xingfa tại TPHCM

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  1.550.000 – 1.750.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ 1.750.000 – 1.750.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ   800.000 –  800.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2 1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  700.000 – 700.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ  550.000 – 550.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở hất, nhôm kính xingfa (mở lật) Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
✅ Vách nhôm kính xingfa Nhôm Xingfa hệ 55 nhôm kính Quảng Đông M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ thay kính cửa nhôm kính Huyndai tại TPHCM của Thanh Phong

Hạng mục thay kính cửa nhôm kính Huyndai tại TPHCM

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2 1.700.000 -1.700.000
Nhôm Huyndai hệ 100 M2 1.650.000 -1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  1.750.000 – 1.750.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2 1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ 800.000 – 800.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ 450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  700.000 – 700.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2  1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ  550.000 – 550.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở hất, nhôm kính Huyndai (mở lật) Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
✅ Vách nhôm kính Huyndai Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thợ thay kính cửa Việt Pháp tại TPHCM của Thanh Phong

Hạng mục thay kính cửa nhôm kính Việt Pháp tại TPHCM

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 450 M2 1.250.000 – 1.250.000
Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ   900.000 – 900.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ 200.000 – 200.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 350.000 – 350.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở trượt (lùa)
nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh
Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
✅ Đơn giá thợ thay kính cửa sổ mở hất nhôm kính Việt Pháp (mở lật) Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   250.000 – 250.000
✅ Đơn giá thợ thay kính vách nhôm kính Việt Pháp Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 900.000 –  900.000

Lưu Ý: =>> Đơn giá thợ thay kính cửa tại TPHCM của Thanh Phong trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0901.742.092 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất!

Tham khảo báo giá dịch vụ tại đây:

Các nguyên nhân khiến kính cường lực tự động vỡ:

Kính tự vỡ do lắp sai bản lề:

Đây là một nguyên nhân khá phổ biến của việc kính cường lực sử dụng được một khoảng thời gian thì tự vỡ. Nguyên nhân này xuất phát từ bên thi công dịch vụ lắp đặt cửa kính. Do tay nghề của thợ lắp cửa kính còn non kém, khi lắp đặt cửa bản lề bị lệch, cửa vênh ở phần mép ngoài. Mép ngoài của cửa kính là bộ phận yếu nhát của toàn bộ cửa. Đây là phần dễ vỡ nhất khi tác động lực bên ngoài vào.

Kính lắp liền với các bề mặt, không có khe hở:

Đây cũng là vấn đề nằm ở bên nhà cung cấp và thi công lắp kính cường lực. Khi thi công lắp đặt các công trình như vách ngăn văn phòng bằng kính, một vài bên thi công thiếu kinh nghiệm. Có thể để tất cả các phía của tấm kính bị bắt chặt tường để trông đẹp hơn

Chất lượng kính thấp, có tạp chất trong kính:

Vấn đề này xuất phát từ nhà sản xuất kính. Trong quá trình chế tạo ra kính cường lực, công nghệ của nhà sản xuất có thể không lọc sạch được hợp chất NIS chưa đạt được cấu trúc bền vững.

Thay kính cửa bị vỡ

Thay kính cửa bị vỡ

Hướng dẫn thay kính cửa bị vỡ:

Bước 1. Loại bỏ kính vỡ:

Để loại bỏ kính bị vỡ trên một cửa ra vào. Bạn có thể sử dụng một chiếc đục, một con dao. Để loại bỏ các thanh nẹp từ khung cửa.

Ngay cả khi kính cửa ra vào chỉ là vỡ nhỏ. Bạn cũng nên sử dụng một chiếc găng tay để bảo vệ khi loại bỏ kính vỡ. Găng tay sẽ bảo vệ đôi tay của bạn không bị cắt bởi các mảnh kính vỡ.

Bước 2. Hủy bỏ bất kỳ thanh nẹp:

Loại bỏ các thanh nẹp để quá trình tháo lắp và thay thế kính cửa được dễ dàng. Ngoài ra, bạn cũng có thể thay mới các thanh nẹp này nếu chúng quá cũ kỹ hay hư hỏng nặng.

Bước 3. Thay kính bị vỡ.

Cắt kính

Các kính thay thế mới phải được cắt với kích thước chính xác. Sử dụng máy cắt kính để cắt. Nói chung, kích thước của kính mới phải nhỏ hơn diện tích nỏ cần thay thế vào 1 inch.

Lắp đặt kính.

Lắp kính mới vào khung cửa cẩn thân và giữ vững nó.Sau đó, tiến hành lắp các thanh nẹp vào vị trí cũ. Bạn cũng có thể dùng một lớp sơn nhẹ. Để giúp cho thanh nẹp gỗ tồn tại lâu hơn. Đừng lo lắng vì sơn dính trên cửa kính, bạn có thể dùng một cao dao mỏng để loại bỏ những vết sơn này.

Dịch vụ thay kính, sửa chữa cửa kính tại Thanh Phong:

Công ty Thanh Phong xin hân hạnh mang đến cho khách hàng dịch vụ gia công cửa kính, lắp đặt cửa nhôm kính, cửa gỗ kính, làm lan can kính, cầu thang kính cường lực cao cấp.

Ngoài láp đặt cửa kính chất lượng, chúng tôi còn nhận hỗ trợ thay kính cửa bị vỡ, sửa chữa cửa kính tại nà.

 • Sửa cửa kính bảo trì thay thế phụ kiện. Bao gồm khóa, bản lề, tay nắm, bánh xe cửa lùa, chốt cửa các loại hàng chính hãng.
 • Thi công sửa cửa kính văn phòng, công ty, cửa hàng, shop thời trang. Sửa chữa cửa kính lâu ngày không sử dụng, thêm bulong, ốc vít sau nhiều ngày bị han rỉ.
 • Xử lý sửa cửa kính thêm vách chết, cắt gọt, di chuyển cửa sang vị trí mới khi sửa chữa cải tạo nhà.
 • Sửa cửa kính vách nhôm, vách kính chuyên nghiệp
 • Thi công sửa vách kính ngăn phòng, ngăn buồng tắm.
 • Thay kính cửa bị vỡ, thay kính kém chất lượng, khung nhôm bẹp nát do thời gian.
 • Sửa chữa cửa kính cường lực, gia tăng tuổi thọ cho vách kính, vách nhôm.
 • Làm thêm, cơi nới, di chuyển khi sửa chữa nhà.

Liên hệ trực tiếp đến Thanh Phong để được hỗ trợ thay kính cửa bị vỡ tại nhà, di dời tháo bỏ kính, sửa chữa cửa kính chuyên nghiệp với giá tốt nhất thị trường.

Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá thay kính cửa bị vỡ tại TPHCM

 • Tel: 0901.742.092
 • Website: suachuanhathanhphong.com
 • Mail: suachuanhathanhphong@gmail.com
 • Địa chỉ: Thành Phố Hồ Chí Minh
5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Trương Quỳnh Như ( 1996) Tốt nghiệp Quản Lý Môi Trường Đại học Nông Lâm TPHCM (2014-2018)

Thẻ liên quan :


Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904991912 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 2

0912655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 3

0906700438 - Mr. Phong

Tư Vấn Tại Quận 4

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 5

0904744975 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 6

0825281514 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 7

0908648509 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 8

0932498685 - Mr. Thông

Tư Vấn Tại Quận 9

0903181486 - Mr. Dương

Tư Vấn Tại Quận 10

0904706588 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận 11

0901742092 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 12

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0904712881 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904942786 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Phước

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0904997692 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0835748593 - Mr. Hoàng

Tư Vấn Tại Quận Bình Tân

0904985685 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thái