Báo giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính tại Gò Vấp tiết kiệm 20%

Bảng báo giá dịch vụ thợ sửa cửa nhôm kính tại Gò Vấp của Thanh Phong

Báo giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính tại Gò Vấp tiết kiệm 20%

Báo giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính tại Gò Vấp tiết kiệm 20%

Bảng giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính trọn gói tại Gò Vấp của Thanh Phong

Stt

Hạng mục thi công sửa chữa cửa nhôm kính trọn gói tại Gò Vấp

Đơn vị Đơn giá vnd/m²
1 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông M2 1.500.000 – 1.700.000 vnd/m²
2 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước M2 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m²
3 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa M2 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m²
4 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia M2 1.450.000 – 1.650.000 vnd/m²
5 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Pma M2 1.150.000 – 1.350.000 vnd/m²
6 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Việt Pháp M2 1.050.000 – 1.250.000 vnd/m²
7 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm Hyundai M2 1.400.000 – 1.600.000 vnd/m²
8 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp M2 4.500.000 – 6.500.000 vnd/m²
9 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm hệ thủy lực M2 1.700.000 – 2.850.000 vnd/m²
10 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt M2 2.150.000 – 2.900.000 vnd/m²
11 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) M2 1.900.000 – 2.400.000 vnd/m²
12 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa hệ nhôm thường giá rẻ M2 600.000 – 950.0000 vnd/m²
13 Đơn giá thi công làm vách nhôm kính mặt dựng M2 2.600.000 – 3.000.000 vnd/m²
15 Thi công làm vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa  M2 1.650.000 – 1.850.000 vnd/m²

Bảng giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính xingfa cao cấp nhập khẩu Quảng Đông tại Gò Vấp của Thanh Phong

Stt Hạng mục thi công sửa chữa cửa nhôm kính xingfa tại Gò Vấp

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  1.550.000 – 1.750.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ 1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ   800.000 –  800.000
3 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2 1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở hất, nhôm kính xingfa (mở lật) Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính xingfa Nhôm Xingfa hệ 55 nhôm kính Quảng Đông M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính Huyndai tại Gò Vấp của Thanh Phong

Stt Hạng mục thi công sửa chữa cửa nhôm kính Huyndai tại Gò Vấp

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2 1.700.000 -1.700.000
Nhôm Huyndai hệ 100 M2 1.650.000 -1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2 1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ 800.000 – 800.000
3 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ 450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2  1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở hất, nhôm kính Huyndai (mở lật) Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính Huyndai Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ sửa cửa nhôm kính Việt Pháp tại Gò Vấp của Thanh Phong

Stt Hạng mục thi công sửa chữa cửa nhôm kính Việt Pháp tại Gò Vấp

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 450 M2 1.250.000 – 1.250.000
Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ   900.000 – 900.000
2 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
3 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ 200.000 – 200.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 350.000 – 350.000
4 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở trượt (lùa)
nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh
Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
5 Đơn giá dịch vụ sửa chữa cửa sổ mở hất nhôm kính Việt Pháp (mở lật) Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   250.000 – 250.000
6 Đơn giá thi công làm vách nhôm kính Việt Pháp Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 900.000 –  900.000

Lưu Ý:

  1. Đơn giá làm cửa nhôm trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
  2. Đơn giá đã bao gồm chi phí nhân công lắp đặt, hoàn thiện
  3. Tất cả sản phẩm đều được bảo hành theo thông số của nhà sản xuất
  4. Toàn bộ công tác tư vấn, báo giá và thiết kế được hoàn toàn miễn phí 100%

Lưu ý: Đơn giá thi công làm của nhôm kính tại Gò Vấp của Thanh Phong trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0901.742.092 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất!

Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá sửa cửa nhôm kính tại Gò Vấp

  • Điện thoại: 0901.742.092
  • Website: suachuanhathanhphong.com
  • Mail: suachuanhathanhphong@gmail.com
  • Địa chỉ: Chi nhánh tại Gò Vấp

Tham khảo thêm các dịch vụ liên quan sửa cửa nhôm kính tại Gò Vấp

5/5 - (1 bình chọn)
Tác giả

Thanh Phong là tác giả viết bài content cho trang web suachuanhathanhphong.com. Trang web viết về xây dựng, Thiết kế, Nội thất, Sửa chữa nhà, Sơn nhà, Chống thấm, Chống dột, Mái tôn, Thạch cao, Nhôm kính, Điện nước, Máy bơm, Thông tắc...

Thẻ liên quan :


Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904991912 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 2

0912655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 3

0906700438 - Mr. Phong

Tư Vấn Tại Quận 4

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 5

0904744975 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 6

0825281514 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 7

0908648509 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 8

0932498685 - Mr. Thông

Tư Vấn Tại Quận 9

0903181486 - Mr. Dương

Tư Vấn Tại Quận 10

0904706588 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận 11

0901742092 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 12

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0904712881 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904942786 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Phước

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0904997692 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0835748593 - Mr. Hoàng

Tư Vấn Tại Quận Bình Tân

0904985685 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thái