Báo giá dịch vụ làm cửa kính tại TPHCM | Tiết kiệm 20% chi phí

Dịch vụ làm cửa kính chất lượng, uy tín, giá rẻ tại TPHCM

Hiện nay công nghệ hiện đại con người đã tạo ra được các sản phẩm cao cấp thay thế cho hầu hết các sản phẩm cũ để phục vụ cuộc sống tốt nhất, đảm bảo an toàn. Trong đó cửa kính cường lực đóng vai trò rất quan trọng cho mỗi gia đình. Giải quyết được nhu cầu sinh hoạt như cách âm, cách nhiệt, ngăn phòng, ngăn mùi, tăng độ an toàn cho mọi nhà tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai.

Kính cường lực hiện nay đang dần được thay thê sử dụng cho các vật liệu xây dựng khác. Không chỉ ở vẻ đẹp thảm mỹ nó còn có tác dụng mở rộng không gian và có độ bền hơn hẳn trong quá trình sử dụng.

Bảng báo giá dịch vụ thi công làm cửa nhôm kính tại TPHCM của Thanh Phong

Bảng giá dịch vụ làm cửa nhôm kính trọn gói tại TPHCM của Thanh Phong

Stt

Hạng mục thi công làm cửa nhôm kính trọn gói tại TPHCM

Đơn vị Đơn giá vnd/m²
1 Đơn giá thi công làm cửa nhôm Xingfa nhập khẩu Quảng Đông M2 1.500.000 – 1.700.000 vnd/m²
2 Đơn giá thi công làm cửa nhôm Xingfa sản xuất trong nước M2 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m²
3 Đơn giá thi công làm cửa nhôm Seaaluk hệ Xingfa M2 1.250.000 – 1.450.000 vnd/m²
4 Đơn giá thi công làm cửa nhôm Pmi nhập khẩu Malaysia M2 1.450.000 – 1.650.000 vnd/m²
5 Đơn giá thi công làm cửa nhôm Pma M2 1.150.000 – 1.350.000 vnd/m²
6 Đơn giá thi công làm cửa nhôm Việt Pháp M2 1.050.000 – 1.250.000 vnd/m²
7 Đơn giá thi công làm cửa nhôm Hyundai M2 1.400.000 – 1.600.000 vnd/m²
8 Đơn giá thi công làm cửa nhôm hệ Châu Âu cao cấp M2 4.500.000 – 6.500.000 vnd/m²
9 Đơn giá thi công làm cửa nhôm hệ thủy lực M2 1.700.000 – 2.850.000 vnd/m²
10 Đơn giá thi công làm cửa nhôm cầu cách âm cách nhiệt M2 2.150.000 – 2.900.000 vnd/m²
11 Đơn giá thi công làm cửa nhôm trượt quay (2 trong 1) M2 1.900.000 – 2.400.000 vnd/m²
12 Đơn giá thi công làm cửa hệ nhôm thường giá rẻ M2 600.000 – 950.0000 vnd/m²
13 Đơn giá thi công làm vách nhôm kính mặt dựng M2 2.600.000 – 3.000.000 vnd/m²
15 Thi công làm vách kính dán an toàn 16.38mm + Khung nhôm xingfa  M2 1.650.000 – 1.850.000 vnd/m²

 

Bảng giá dịch vụ thi công làm cửa nhôm kính xingfa cao cấp nhập khẩu Quảng Đông tại TPHCM của Thanh Phong

Stt Hạng mục thi công làm cửa nhôm kính xingfa tại TPHCM

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá thi công làm cửa đi mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  1.550.000 – 1.750.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ 1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá thi công làm cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ   800.000 –  800.000
3 Đơn giá thi công làm cửa sổ mở quay, nhôm kính xingfa 1 cánh, 2 cánh Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2 1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá thi công làm cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính xingfa 2 cánh, 4 cánh Nhôm Xingfa hệ 93 Quảng Đông M2  1.600.000 – 1.600.000
Phụ kiện cửa 2 cánh nhôm kính KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh nhôm kính KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá thi công làm cửa sổ mở hất, nhôm kính xingfa (mở lật) Nhôm Xingfa hệ 55 Quảng Đông M2  550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 1 cánh nhôm kính KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính xingfa Nhôm Xingfa hệ 55 nhôm kính Quảng Đông M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thi công làm cửa nhôm kính Huyndai tại TPHCM của Thanh Phong

Stt Hạng mục thi công làm cửa nhôm kính Huyndai tại TPHCM

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá thi công làm cửa đi mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2 1.700.000 -1.700.000
Nhôm Huyndai hệ 100 M2 1.650.000 -1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  1.750.000 – 1.750.000
2 Đơn giá thi công làm cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2 1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ 800.000 – 800.000
3 Đơn giá thi công làm cửa sổ mở quay, nhôm kính Huyndai 1 cánh, 2 cánh Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ 450.000 – 450.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  700.000 – 700.000
4 Đơn giá thi công làm cửa sổ mở trượt (lùa) nhôm kính Huyndai 2 cánh, 4 cánh Nhôm Huyndai hệ 93 M2  1.550.000 – 1.550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh KinLong Bộ  300.000 – 300.000
Phụ kiện cửa 4 cánh KinLong Bộ  550.000 – 550.000
5 Đơn giá thi công làm cửa sổ mở hất, nhôm kính Huyndai (mở lật) Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.650.000 – 1.650.000
Phụ kiện cửa 1 cánh KinLong Bộ  450.000 – 450.000
6 Vách nhôm kính Huyndai Nhôm Hyundai hệ 55 M2  1.200.000 – 1.200.000

Bảng giá dịch vụ thi công làm cửa nhôm kính Việt Pháp tại TPHCM của Thanh Phong

Stt Hạng mục thi công làm cửa nhôm kính Việt Pháp tại TPHCM

Vật tư

Đơn vị Đơn giá
1 Đơn giá thi công làm cửa đi mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 450 M2 1.250.000 – 1.250.000
Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   550.000 – 550.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ   900.000 – 900.000
2 Đơn giá thi công làm cửa đi mở trượt (lùa) nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
3 Đơn giá thi công làm cửa sổ mở quay, nhôm kính Việt Pháp 1 cánh, 2 cánh Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2  1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ 200.000 – 200.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 350.000 – 350.000
4 Đơn giá thi công làm cửa sổ mở trượt (lùa)
nhôm kính Việt Pháp 2 cánh, 4 cánh
Nhôm Việt Pháp hệ 2600 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 2 cánh Việt Pháp Bộ 250.000 – 250.000
Phụ kiện cửa 4 cánh Việt Pháp Bộ 450.000 – 450.000
5 Đơn giá thi công làm cửa sổ mở hất nhôm kính Việt Pháp (mở lật) Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 1.150.000 – 1.150.000
Phụ kiện cửa 1 cánh Việt Pháp Bộ   250.000 – 250.000
6 Đơn giá thi công làm vách nhôm kính Việt Pháp Nhôm Việt Pháp hệ 4400 M2 900.000 –  900.000

Lưu Ý:

 1. Đơn giá làm cửa nhôm trên chưa bao gồm thuế VAT 10%
 2. Đơn giá đã bao gồm chi phí nhân công lắp đặt, hoàn thiện
 3. Tất cả sản phẩm đều được bảo hành theo thông số của nhà sản xuất
 4. Toàn bộ công tác tư vấn, báo giá và thiết kế được hoàn toàn miễn phí 100%

Lưu ý: Đơn giá thi công làm cửa nhôm kính tại TPHCM của Thanh Phong trên chỉ mang tính chất tham khảo. Quý khách hàng vui lòng liên hệ hotline ☎️ 0901.742.092 để được hỗ trợ tư vấn báo giá nhanh nhất!

Cửa kính cương lực là gì?

Kính cường lực đơn giản là loại kính thường nhưng được sản xuất trên một quy trình khác biệt. Chúng tôi được tôi nhiệt lên đến ngưỡng từ 680 – 700 độ c. Sau khi được tôi kính sẽ được làm nguội dần nhanh chóng bằng hơi khí mát để tạo ra độ cứng cho sản phẩm.

Quá trình tôi và làm nguội sẽ được thực hiện theo từng chủng loại kính về độ dày, màu sắc, kích thước để có thể tăng hiệu suất về độ cứng trong khi sử dụng. Đây cũng chính là sự khác biệt của cửa kính cường lực so với các loại kính thông thường khác. Kính rất khó bị vỡ, nhưng khi vỡ thì các mảnh vụn sẽ không sắc nhọn. Mà thay vào đó trở nên mềm ngay tức khắc và hạn chế tối đa việc gây nguy hiểm.

Do đó kể cả trong quá trình lắp đặt cũng như sử dụng đều đảm bảo an toàn cho con người. Kính cường lực thường được phân loại theo nhiều tiêu chí như độ dày, màu sắc, mục đích sử dụng,… Thế nhưng tất cả chúng đều được sản xuất trên quy trình nung nóng – làm nguội.

Dịch vụ làm cửa kính cường lực tạ TPHCM.

Công ty Thanh Phong nắm bắt quy trình lắp đặt cửa kính, thay phụ kiện cửa chính hãng trên địa bàn TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Đội thợ chuyên nghiệp có nhiều năm kinh nghiệm, chuyên thay phụ bản lề cửa kính. Dịch vụ làm cửa kính tại TPHCM chất lượng, báo giá thi công cửa kính giá tốt nhất thị trường.

Thanh Phong chuyên gia công các loại cửa kính, kính ốp mặt tiền, kính hoa văn đẹp. Thợ thi công an toàn chuyên nghiệp mang đến vẻ đẹp mới mẻ, sang trọng cho căn nhà của bạn.

 • Chúng tôi chuyên nhận thi công trọn gói về cửa kính, cửa nhôm kính, dịch vụ thi công cửa kính tại TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai uy tín, bảo hành lâu năm,…
 • Nhân lắp dựng thi công cửa kính, cửa nhôm kính trọn gói.
 • Lắp đặt cửa kính nhân công, sửa chữa cửa kính.
 • Thi công vách nhôm kính chất lượng, mẫu mã đa dạng giá rẻ.
 • Làm tủ nhôm kính, tủ bếp, tủ quần áo, tủ trưng bày sản phẩm.
 • Tháo lắp cửa nhôn kính, vách kính, lắp đặt chỗ mói.
Dịch vụ làm cửa kính giá rẻ

Dịch vụ làm cửa kính

Vì sao nên chọn thi công cửa kính cường lực Thanh Phong:

Bạn tìm đến với công ty Thanh Phong chính là sự lựa chọn chính xác cho ý muốn của bạn. Không những giá cả phải chăng mà vì chất lượng sản phẩm và tính thẩm mỹ.

 • Đội ngũ nhân viên làm việc có trách nhiệm, tỉ mỉ từng công đoạn.
 • Thi công nhanh gọn, nhẹ nhàng, vệ sinh sạch sẽ.
 • Tư vấn thiết kế lắp đặt cửa kính theo ý kiến khách hàng.
 • Đội ngũ thợ gia công cửa kính có tay nghề giỏi và có tâm.
 • Sản phẩm cửa kính chất lượng, cam kết bảo hanh lâu năm
 • Báo giá dịch vụ làm cửa kính giá rẻ cho khách hàng.

Hiện nay công ty Thanh Phong đã có mặt thi công dịch vụ làm cửa kính tại các huyện, quận TPHCM, Bình Dương, Đồng Nai. Hãy liên hệ trực tiếp để chúng tôi đến tận nơi tư vấn mẫu cửa kính đẹp cho căn nhà bạn.

Thông tin liên hệ Thanh Phong tư vấn báo giá làm cửa nhôm kính

 • Điện thoại: 0901.742.092
 • Website: suachuanhathanhphong.com
 • Mail: suachuanhathanhphong@gmail.com
 • Địa chỉ: Chi nhánh tại Thành Phố Hồ Chí Minh
5/5 - (2 bình chọn)
Tác giả

Trương Quỳnh Như ( 1996) Tốt nghiệp Quản Lý Môi Trường Đại học Nông Lâm TPHCM (2014-2018)

Thẻ liên quan :

 

Hỗ Trợ Tư Vấn

Tư Vấn Tại Quận 1

0904991912 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 2

0912655679 - Mr. Thuận

Tư Vấn Tại Quận 3

0906700438 - Mr. Phong

Tư Vấn Tại Quận 4

0932377972 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận 5

0904744975 - Mr. Thắng

Tư Vấn Tại Quận 6

0825281514 - Mr. Đạt

Tư Vấn Tại Quận 7

0908648509 - Mr. Nguyên

Tư Vấn Tại Quận 8

0932498685 - Mr. Thông

Tư Vấn Tại Quận 9

0903181486 - Mr. Dương

Tư Vấn Tại Quận 10

0904706588 - Mr. Phát

Tư Vấn Tại Quận 11

0901742092 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận 12

0904072157 - Mr. Tài

Tư Vấn Tại Quận Tân Bình

0904712881 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Gò Vấp

0904942786 - Mr. Hưng

Tư Vấn Tại Quận Tân Phú

0835904625 - Mr. Phước

Tư Vấn Tại Quận Phú Nhuận

0904997692 - Mr. Thái

Tư Vấn Tại Quận Bình Thạnh

0835748593 - Mr. Hoàng

Tư Vấn Tại Quận Bình Tân

0904985685 - Ms. Như Ý

Tư Vấn Tại Quận Thủ Đức

0934655679 - Mr. Thái